Placení obědů na měsíc červen 2014

Výběr peněz za obědy na měsíc červen bude:

v úterý 27.5. od 7,30 do 15,30
ve středu 28.5. od 7,30 do 14,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 20 x 24,- = 480,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 26,- = 520,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 28,- = 560,- Kč
Veřejnost 20 x 58,- =1160,- Kč