Placení obědů na měsíc březen 2020

Výběr peněz za obědy na měsíc březen 2020:

V pondělí 24.2. od 7,30 do 15,30h
V úterý 25.2. od 7,30 do 14,00h

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 22 x 25,- = 550,- Kč
Žáci 11 – 14 let 22 x 27,- = 594,- Kč
Žáci 15 let a více 22 x 29,- = 638,- Kč
Veřejnost 22 x 60,- = 1320,- Kč