Placení obědů na měsíc březen 2018

Výběr peněz za obědy na měsíc březen bude:

V pondělí 26. 2. od 7,30 do 14,00
V úterý 27. 2. od 7,30 do 15,30

Platby za obědy budou:

Žáci 7 -10 let 15 x 24,- = 360,- Kč
Žáci 11 – 14 let 15 x 26,- = 390,- Kč
Žáci 15 let a více 15 x 28,- = 420,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč