Placení obědů na měsíc březen 2017

Výběr peněz za obědy na měsíc březen bude:

V pondělí 27.2. od 7,30 do 15,30
V úterý 28.2. od 7,30 do 14,00

 

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 18 x 24,- = 432,- Kč
Žáci 11 – 14 let 18 x 26,- = 468,- Kč
Žáci 15 let a více 18 x 28,- = 504,- Kč
Veřejnost 23 x 58,- = 1334,- Kč