Placení obědů na měsíc březen 2016

Výběr peněz za obědy na měsíc březen bude:

Ve čtvrtek  25.2.            od  8,00   do 12.00
V pondělí   29.2.            od  7,30    do 15.15

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 20 x 24,- = 480,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 26,- = 520,- Kč
Žáci 15 let a více 20 x 28,- = 560,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč