Placení obědů na měsíc březen 2014

Výběr peněz za obědy na měsíc březen bude:

ve středu 26.2. od 7,30 do 15,30

ve čtvrtek 27.2. od 7,30 do 14,00

Platby za obědy budou:

Žáci 7 – 10 let 21 x 24,- = 504,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 26,- = 546,- Kč
Žáci 15 let a více 21 x 28,- = 588,- Kč
Veřejnost 21 x 58,- = 1218,- Kč