Pěvecká soutěž

Dne 9. 3. 2022 se v Základní umělecké škole A. M. Buxton v Úpici uskutečnilo okresní kolo pěvecké soutěže. Soutěž vyhlašuje v pravidelných tříletých cyklech MŠMT ČR a Umělecká rada základních uměleckých škol ČR. Naši ZUŠ reprezentovali 4 zpěváci pod vedením Václavy Hájkové.

Příprava na soutěž byla poměrně náročná vzhledem k častým covidovým onemocněním a karanténám žáků a bohužel nakonec i klavíristky, která je měla na soutěži doprovázet. Nakonec se akce zúčastnili všichni soutěžící a přivezli si kromě diplomů i radostný pocit z toho, že si konečně mohli zazpívat před publikem. Všichni naši šikovní zpěváci získali shodně druhá místa: Karolína Šikýřová, Ondřej Fanta, Klára Cetlová a Ondřej Baudyš. Velké poděkování patří za kvalitní klavírní doprovod pedagogům Lídě Urbanové a Marku Iglovi, kteří nám podali pomocnou ruku a díky kterým mohly děti podat skvělé výkony.

Mgr. Václava Hájková, DiS.