Oznámení o zahájení školního roku 2020/2021

Ředitelství ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší oznamuje, že školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hodin pro žáky 2. – 9. tříd ve svých kmenových třídách s třídními učiteli. Žáci si s sebou v tento den vezmou pouze přezůvky, psací potřeby. Po zahájení a organizačních záležitostech odejdou žáci v 9.00 hodin domů. Vyučování podle upraveného rozvrhu, který žáci obdrží 1. 9. 2020 začne ve středu 2. 9. 2020.

Slavnostní uvítání prvňáčků proběhne 1. 9. 2020 v 9,00 v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší.

Informativní schůzka zákonných zástupců žáků 1. třídy se koná 2. 9. 2020 od 16 hodin v budově školy na náměstí.

Informativní schůzka zákonných zástupců žáků 3. třídy se koná 3. 9. 2020 od 16 hodin v budově nové školy.

Školní družina:

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. 9. 2020, v úterý 1. 9. 2020 školní družina v provozu nebude.

Přihlášky /zápis/ do ŠD pro žáky 1. stupně se uskuteční 1. 9. 2020 v dopoledních hodinách od 8,00 – 10,00 a odpoledních hodinách od 13,00 – 15,00 v budově školy na náměstí. Přednost při přijímání do ŠD mají mladší žáci 1. – 3. ročníku. Kapacita ŠD je 60 žáků.

Provozní doba ŠD bude od 6.15 do 16.00 hod.