Otevření školy

Vážení rodiče, milí žáci,
v současné době je zmiňováno ze strany vlády ČR otevření škol. Celou situaci samozřejmě pečlivě sledujeme. Plánovaný termín pro částečné otevření základních škol byl stanoven na 25. května 2020 a termín pro otevření ZUŠ na 11. května 2020.  Zatím nebyly vydány ze strany MŠMT konkrétní pokyny a instrukce, jejich vydání se nyní očekává.

Ve chvíli, kdy budeme mít potvrzené veškeré termíny a budou k dispozici i manuály s pokyny pro otevření škol, začneme s konkrétním plánováním provozu.

Bude proveden průzkum docházky a všechny žáky i rodiče budeme podrobně informovat o podmínkách vyučování na naší škole. Zatím tedy prosím všechny o trpělivost. Veškeré potřebné, podrobné a relevantní informace budeme sdělovat s dostatečným předstihem.

S pozdravem Vondráčková Hana, ředitelka školy