Osazení nového dopravního značení v ulici Školní

Na počátku příštího týdne bude realizováno nové dopravní značení v ulici Školní. Zde dochází k umístění dopravní značky Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen.  Na základě jednání zřizovatele příspěvkových organizací se  Základní a základní uměleckou školou, dále Mateřskou školou, i  podnětů školské rady a v neposlední řadě rodičů, doprovázející své děti do těchto školských a předškolských zařízeních, dochází k umístění této dopravní značky, která upravuje provoz ve výše zmíněné ulici. Děkujeme za vstřícnost a pochopení  instalace tohoto nového zákonného dopravního značení. Jedním z hlavních důvodů je zachování bezpečnosti pro naše nejmenší občánky, kteří navštěvují jakékoliv školské či předškolské zařízení.

Město Rtyně v Podkrkonoší zřizovatel příspěvkových organizací
Zdeněk Špringr
starosta města