Olympiáda v českém jazyce

Dne 6. února 2014 se na Základní škole Rudolfa Frimla v Trutnově konalo okresní kolo

Olympiády v českém jazyce. Tohoto kola se zúčastnilo 44 žáků ze základních škol a gymnázií

trutnovského okresu.

Naši školu reprezentovali dva žáci z 9.třídy – Josef Kašpar a Pavel Brát.

Oba dva byli velice úspěšní. Josef Kašpar se umístil na 4. – 8. místě a Pavel Brát na 12. –

15. místě. Oběma chlapcům gratulujeme, přejeme řadu podobných úspěchů a děkujeme za

reprezentaci naší školy.