Okresní kolo recitace „ Dětská scéna“ v Trutnově

Dne 19. března 2014 se v trutnovském divadélku Trdýlko konalo okresní kolo soutěže

v recitaci „Dětská scéna.“ Naši školu reprezentovali vítězové školního kola –

Pavlína Fišerová, Julie Kuldová a Adéla Sádlová. Pavlína Fišerová získala od poroty čestné

uznání.

Všem zúčastněným děkujeme za kulturní reprezentaci školy.