Nový předmět na ZŠ – Muzikoterapie

Od letošního školního roku jsme žákům 7. třídy nabídli nový volitelný předmět Muzikoterapie. Muzikoterapie využívá hudby, rytmu, zvuků, tónu i zpěvu, léčebnou metodou není jen hudbu vytvářet a podílet se na ní, ale i vědomě hudbě naslouchat.

Díky dotaci Královéhradeckého kraje, sponzorskému daru a finančnímu přispění školy se nám podařilo zakoupit 17 kusů bubnů djembee, společná hra v bubnovacím kruhu bude základem našeho relaxačně muzikoterapeutického působení.
Vyučující I. Podlipná čerpá z muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera, který ve své dlouholeté praxi využívá metodu pro nejrůznější cílové skupiny, má dobré výsledky i v práci s dětmi hendikepovanými a s dětmi s vývojovými poruchami učení. Plánujeme nabídku bubnování v kruhu i pro veřejnost ve večerních hodinách.

Kruhové bubnování je jedním z druhů aktivní muzikoterapie, působí pomocí zvuku, rytmu, melodie a harmonie na rozvíjení komunikace a vztahů, pohyblivosti a sebevyjádření, dosažení vyšší kvality života, má relaxační účinky a humanistický přístup k člověku. Účast v kruhu navozuje rovnocenné partnerství, člověk v něm je sám sobě terapeutem, dokáže objevovat své skryté síly. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Můžeme tak pracovat na uvolňování napětí v těchto částech nebo je i stimulovat. Zpěv a práce s dechem mají velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba, rytmus a zvuky jsou i prostředkem vzájemné komunikace a vyjadřování vnitřních světů. Aktivní muzikoterapie bude zakončována nácvikem autogenního tréninku a relaxací.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje