Návštěva žáků rtyňské školy trutnovské průmyslovce

4. ledna 2023 proběhla exkurze žáků 8. třídy a zájemců z 9. třídy na odborném pracovišti Střední průmyslové školy Trutnov v Mladých Bukách. V rámci předmětu člověk a svět práce šlo o zajímavou příležitost poznat zavedenou střední školu technického typu v našem regionu.

Pan Jan Kafka, zástupce ředitele SPŠ Trutnov, se svými spolupracovníky provedl naše žáky všemi odbornými učebnami a dílnami a poskytl výklad k jednotlivým zařízením a práci s nimi. Rovněž představil školu jako celek a seznámil s možnostmi studia a uplatnění absolventů.

Tyto návštěvy pokládáme za velmi užitečné pro kvalifikované rozhodnutí při výběru stření školy pro budoucí studium našich žáků a hodláme využívat všechny možnosti, které se škole nabízejí v této oblasti.

Mgr. Zdeněk Tlučhoř, výchovný poradce