Návštěva divadelního představení Klicperova divadla v Hradci Králové

13. září se nám podařilo zajistit zvýhodněné vstupné na představení Richard III. od W.
Shakespeara. Padesát zájemců z řad našich žáků vidělo výborné moderní ztvárnění této tradiční divadelní hry s vynikajícími herci hradeckého divadla. Součástí zájezdu byla I návštěva národní kulturní památky – barokní zámecké kaple ve Smiřicích, kde nás provedl erudovaný pan průvodce. Naši žáci se dozvěděli spoustu zajímavého o období baroka a tehdejší kultuře. Velmi potěšující byla i jeho závěrečná poznámka, že ještě neměl tak pozornou a slušně vychovanou skupinu dětských posluchačů. A my dodáváme, že příznivý dojem naši žáci nezkazili ani v divadle.

Mgr. Kateřina Novotná a Mgr. Zdeněk Tlučhoř