Náhradní termín lyžařského výcviku

Náhradní termín lyžařského výcviku pro žáky 8. třídy je stanovený na termín 28.3. – 2.4.2016.

Bližší informace mají žáci ve svých ŽK.