Mikulášská nadílka

Jaký by to byl měsíc prosinec bez tradiční návštěvy Mikuláše a jeho věrných pomocníků čertů a andělů? I tento rok se na nás do školy přišli podívat.  Přestože z jejich návštěvy měly některé děti obavy, žádné z nich nakonec peklo nenavštívilo.

Velké poděkování patří správním zaměstnancům, kteří se v letošním „kovidovém“ roce rolí Mikuláše a jeho doprovodu ujali.