Matematický klokan

17. března se naše škola zapojila do soutěže Matematický klokan. Je to soutěž, která probíhá ve stejný den po celé České republice. Jedná se o logické úlohy rozdělené podle obtížnosti do třech kategorií. U každé otázky vybírají žáci správnou odpověď z pěti možností (zadání úloh je dostupné na matematickyklokan.net). Do soutěže se zapojili všichni žáci od druhé do deváté třídy. Byli rozděleni do čtyř kategorií po dvou ročnících.

Nejúspěšnější řešitelé:

Kategorie Cvrček (2. – 3. třída):
1. Sofie Fraňková (70 b.)
2. René Záliš (60 b.)
3. Vojtěch Laštůvka (58 b.)

Kategorie Klokánek (4. – 5. třída):
1. Martina Štěpánská (95 b.)
2. Adéla Dittrichová (83 b.)
3. Vítězslav Vlček (70 b.).

Kategorie Benjamín (6. – 7. třída):
1. – 2. Pavel Švec (86 b.)
1. – 2. Klára Telková (86 b.)
3. Lukáš Žižka (74 b.)

Kategorie Kadet (8. – 9. třída):
1. Andreas Otakar Zima (76 b.)
2. Michal Středa (72 b.)
3. Stanislav Šlechta (71 b)

Úspěšným řešitelům gratulujeme a v příštím roce přejeme dosažení ještě lepších výsledků.

Mgr. Jitka Romančáková