Matematický klokan

18. března se naše škola zapojila do soutěže Matematický klokan. Je to soutěž, která probíhá ve stejný den po celé České republice. Jedná se o logické úlohy rozdělené podle obtížnosti do třech kategorií. U každé otázky vybírají žáci správnou odpověď z pěti možností (zadání úloh je dostupné na matematickyklokan.net). Do soutěže se zapojili všichni žáci od druhé do deváté třídy. Byli rozděleni do čtyř kategorií po dvou ročnících.

Nejúspěšnější řešitelé:

Kategorie Cvrček (2. – 3. třída):
1. E. Hanušová (66 b.)
2. A. Dittrichová (58 b.)
3. M. Nechvíle (56 b.)

Kategorie Klokánek (4. – 5. třída):
1. M. Dittrichová (87 b.)
2. D. Brož (83 b.)
3. L. Hejduková (71 b.).

Kategorie Benjamín (6. – 7. třída):
1. K. Duchová (83 b.)
2. M. A. Fraňková (81 b.)
3. K. Vít (72 b.)

Kategorie Kadet (8. – 9. třída):
1. M. Středa (67 b.)
2. Š. Menšík (59 b.)
3. V. Čížek (55 b)

Úspěšným řešitelům gratulujeme a v příštím roce přejeme dosažení ještě lepších výsledků.