Matematická olympiáda

V okresním kole matematické olympiády dne 9. 4. 2014 v Trutnově naši školu reprezentovalo

pět žáků z 6. až 8.tříd. Nejlépe se na své první soutěži umístil žák šesté třídy Jakub Klusáček.

Obsadil 9. místo z 21 soutěžících. Ostatní skončili v druhé polovině soutěžících.

Do minulého čísla se nám nedostalo zpracování Matematického klokana pro 2. třídy, které

jsou v této soutěži ve stejné kategorii jako 3. třída. Z maximálního počtu 90 bodů získal Matěj

Jansa ze 3.tř. 63bodů, Daniel Hejna 60b., Bára Doucková 53b. (oba 2.A) a Theodor Manych

50b. (2.B).

M.Machová