MARATON PSANÍ DOPISŮ 2019

Vřelými slovy proti útlaku a bezpráví
„Napiš dopis, změň život“…tak zní heslo celosvětové kampaně – Maraton psaní dopisů, kterou každoročně pořádá k Mezinárodnímu dni lidských práv (10. prosince) světová organizace bojující za lidská práva Amnesty Internacional. Této akce se účastní miliony lidí z více než 140 zemí světa a letos poprvé se zapojila a akci finančně podpořila i naše škola.

Žáci osmých ročníků se v úterý 10. 12. 2019 zapojili v rámci občanské nauky do celosvětového projektu – Maraton psaní dopisů, jehož cílem je napsat co nejvíce ručně psaných dopisů na podporu nespravedlivě vězněným, pronásledovaným nebo jinak utlačovaným obráncům lidských práv.

Celý projekt byl časově rozvržen do dvouhodinového vyučovacího bloku. V úvodní časti se žáci seznámili se základními informacemi o Maratonu dopisů a následně jim byly představeny čtyři konkrétní nespravedlivě stíhané osoby, za jejichž osvobození letošní ročník kampaně bojuje.

Po společné diskusi nad jednotlivými případy si každý žák zvolil jednu z neoprávněně zatčených osob a samostatně napsal dopis, v němž odpovědnou instituci (tamní vládu, úřady apod.) vyzval k jejímu propuštění a k dodržování základních lidských práv. Aby byli žáci schopni ve svých dopisech věcně argumentovat, měli k dispozici i text nejznámějšího lidskoprávního dokumentu světa – Všeobecné deklarace lidských práv. Vedle těchto dopisů se někteří žáci rozhodli využít i možnosti napsat tzv. dopisy solidarity, které jsou určeny přímo osobám, jichž se represe dotkly, nebo jejich rodinám.

Společně se nám podařilo napsat přes 50 dopisů. Většina z nich byla napsána v češtině, avšak byli i žáci, kteří se nebáli zúročit své jazykové dovednosti a vrhli se na psaní úředního dopisu v angličtině či ruštině. Pochvalu si zasluhují i ti, kteří se rozhodli, že nenapíší „pouze“ jeden dopis v rámci výuky, ale po dobu celého minulého týdne nosili z domova další dopisy, které zpracovali již samostatně ve svém volném čase. I to svědčí o tom, že projekt u žáků vzbudil zájem a přiměl je k uvědomění si, že lidská práva zkrátka nejsou všude na světě samozřejmostí.

Celkově hodnotím projekt velmi pozitivně a jsem ráda, že k němu žáci přistoupili zodpovědně. Všechny napsané dopisy totiž splnily předepsaná kritéria, a tak díky finančnímu příspěvku naší školy mohou putovat do místa jejich určení – Běloruska, Číny, Egypta a Íránu. Ptáte se, co bude pak? Nezbývá nám než si přát, aby dopisy vyvolaly kýžený mezinárodní tlak a pomohly nenásilnou formou bojovat za lidská práva.

Mgr. Daniela Krátká

Pro koho jsme dopisy psali?
✉ Yasaman Aryaniová: (24 let, Írán) – herečka, která za protest proti povinnému zahalování dostala 16 let vězení
✉ Yiliyasijiang Reheman (26, let, Čína) – otec dvou malých dětí, který je vězněn v čínském převýchovném táboře
✉ Ibrahim Ezz El-Din (26 let, Egypt) – lidskoprávní výzkumník, který beze stopy zmizel
✉ Emil Ostrovsko: (16 let, Bělorusko) – student, který kvůli nepoctivému zaměstnavateli dostal 8 let vězení