Literární toulky

Při výuce literární výchovy na základní škole jsme se se současnými deváťáky domluvili, že ještě než se rozloučíme, tak navštívíme některá místa našeho regionu, která se vztahují k významným osobnostem naší vlasti. Nejprve jsme se v květnu vydali do Červeného Kostelce, kde jsme navštívili domek, ve kterém strávila část života Božena Němcová, známá česká spisovatelka. Neméně známí jsou bratři Čapkové, a  proto jsme se vypravili také do nedalekých Malých Svatoňovic, kde jsme navštívili jejich muzeum. Literární toulky jsme zakončili ve rtyňské knihovně, kde si pro nás připravila paní knihovnice Jana Sehnalová krásnou přednášku o Bohumilu Hrabalovi. Počasí nám přálo a výlety se nám vydařily,  doufám, že alespoň někteří se na tato místa opět rádi vrátí.

Knihovu jsme navštívili i se šestou třídou, povídali jsme si tu o K. J. Erbenovi, který se narodil v nedalekém Miletíně. Prohlédli jsme si některé jeho knihy a ukončili tím učivo o baladách a Kytici, kterou jsme ve škole četli.

Mgr. Kateřina Novotná