LISTOPAD VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V tomto měsíci jsme činnost směřovali k tématu podzimu. Výkresy a ostatní práce měly podzimní tématiku: deštníky, ovoce, draci, listy, dýně, … A co si děti představí pod pojmem podzim? Deštivé počasí, odlet ptáků na jih, krátký den, Halloweenn, česání a moštování ovoce, barevné listy,… no bylo toho moc a všechno správně. V obou odděleních proběhla, od října připravovaná, přírodovědná poznávací soutěž od drobné ceny, kdy měly děti určit deset stromů, některé i s plody. Nebylo to vůbec jednoduché. Poznat platan, kaštanovník s jedlým kaštanem, nesplést si lískový ořech s žaludem, buk s dubem, jeřabinu s plodem hlohu. Přesto několik prvňáků ve znalostech předběhlo i čtvrťáky. Fotografie výkresů a ze soutěže si můžete prohlédnout na internetových stránkách školy (www.zsrtyne.cz).

Alena Wichová, Nikola Fofonková, vychovatelky ŠD

[Not a valid template]