Kroužky ve školním roce 2016 – 2017

 Název kroužku Věková skupina  Čas
 Kroužek Aj  Y. Machačová  2. třída středa 13.15 – 14.00
nová škola
 Příprava na přijímací zkoušky RNDr. J. Vlčková
Mgr. Z. Tlučhoř
 9. třída pondělí 14.00 – 14. 45
 Míčové hry – volejbal  Mgr. D.Vajsarová  3. – 7. třída pondělí 13.30 – 15.00
od 5. 9. 2016
 Volejbal  Mgr. D.Vajsarová  5. – 9. třída úterý 15.30 – 17.00
od 13. 9. 2016
POUZE LICHÉ TÝDNY
 Míčové hry – volejbal  Mgr. D.Vajsarová  3. – 7. třída středa 14. 45 – 16.00
od 7. 9. 2016
 Volejbal  Mgr. D.Vajsarová  5. – 9. třída  čtvrtek 15.30 – 17.00
od 8. 9. 2016
 Míčové hry  Mgr. D.Vajsarová  1. – 7. třída pátek 13. 30 – 15.00
od 9. 9. 2016
 Společenské hry  Marek Křišťák  1. – 9. třída dle dohody
 Přírodovědný kroužek  RNDr. J. Vlčková  6. – 9. třída úterý 14. 00 – 14. 45

Cena za pololetí v kroužku činí 100 Kč.

V případě nepřítomnosti je rodič povinen žáka omluvit.

Přihlášky s platbou odevzdejte do 9. 9. 2016 tř. učiteli, popř. do kanceláře školy.