KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Přejeme všem žákům pohodové prázdniny plné zážitků, radosti a smíchu. Těšíme se na vás v novém školním roce, až opět usednete do školních lavic 1. září 2014.

Rodičům, zaměstnancům i přátelům školy přejeme příjemnou a zaslouženou dovolenou.

Velké poděkování patří kolegyni Haně Plašilové, která přijala nabídku na roční působení v naší škole a úspěšně zvládla náročnou práci se žáky v prvním ročníku. Bohužel, vzhledem k počtu zapsaných žáků na nový školní rok nemůžeme využít její práce v dalším roce. Osobně bych si přála opak. Nezbývá mi nic jiného, než paní kolegyni popřát mnoho úspěchů v novém působišti.

Taktéž Adéla Peštová se zhostila svého úkolu velmi svědomitě a zastoupila paní učitelku Martinu Vasiljevovou, která nastoupila mateřskou dovolenou. Rovněž i jí přeji hodně úspěchů v dalším pracovním působení a paní učitelce Vasiljevové jen samé radosti v nové mateřské roli.