Konec školního roku základní umělecké školy

Konec školního roku základní umělecké školy nebyl pouze ve znamení postupových zkoušek a zápisu nových žáků.

Naši nejstarší žáci hudebního oboru mohli předvést své umění v úspěšných absolventských koncertech a četné návštěvníky potěšila velmi zdařilá výstava výtvarného oboru. Poprvé jsme uskutečnili i koncert ZUŠ Open, kde se předvedli převážně žáci různých hudebních seskupení.

Kulturní akce, které jsme pro žáky uspořádali nás zavedly do Karlínského divadla a Národního divadla v Praze, navštívili jsme výrobu nástrojů a muzeum Petrof v Hradci Králové, uspořádali jsme výlet do Litomyšle, kde jsme navštívili rodný byt Bedřicha Smetany a interaktivní výstavu ke dvoustému výročí jeho narození.

Máme radost, že v příštím školním roce přivítáme mezi žáky ZUŠ dalších 43 nových dětí.

Budeme se těšit na další práci s mladými umělci a přejeme všem krásné a klidné léto.

Mgr. Irena Podlipná