Konec školního roku

Vážení rodiče a přátelé školy,

měsíce červenec a srpen jsou často vnímány jako čas, kdy škola nefunguje a nic se v ní neděje. Často však jde o čas, který se využívá pro úpravy školního prostředí. Nás v tomto období čeká malování tříd, výměna tabulí ve třídách i u venkovní učebny, na staré škole se budou zařizovat novým vybavením šatny a budou se provádět drobné opravy, které jsou nutné po proběhlém školním roce.

Prázdniny našich žáků jsou jistě oblíbeným časem, ale my dospělí víme, že je nutné zařídit jejich čas tak, aby ho prožily bezpečně. Škola 25. června připravila v osobě Ing. Zuzany Vajsarové Den s integrovaným záchranným systémem, kdy se v prostorách školy představily jednotlivé složky reprezentované představiteli Policie České republiky, místních dobrovolných hasičů, Armády České republiky a Věznice Odolov. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a přispěli k poučení našich žáků před prázdninovým časem.

Další akcí školy je tradiční příškolní tábor, který se uskuteční od 1. 6. do 4. 6., druhou akcí je prázdninová výuka češtiny primárně zaměřená pro žáky s jiným mateřským jazykem, než je čeština, ale bude užitečná pro všechny, kteří se potřebují zdokonalit v našem jazyce. Poslední srpnový týden byla rovněž nabídnuta možnost školní družiny pro žáky z prvního stupně.

Nejdůležitější informace na závěr – nový školní rok 2024 – 2025 začíná v pondělí 2. září, kdy se těšíme na naše žáky, kteří se po prázdninách nepochybně s velkým elánem vrhnou do školní práce.

Děkuji všem pracovníkům školy za práci v tomto školním roce, rodičům a ostatním zákonným zástupcům za spolupráci, městu Rtyně v Podkrkonoší za podporu školy a v neposlední řadě našim žákům za dosažené výsledky a reprezentaci školy v různých oblastech. Přeji všem krásný letní čas a našim žákům vzrušující, ale bezpečné prázdniny.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší