Karlovarský skřivánek 2020

V pondělí 3. února proběhlo v úpické ZUŠ Anny Marie Buxton okresní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, kterého se úspěšně účastnili i naši žáci ZŠ a ZUŠ.  

Soutěžící byli rozděleni do několika kategorií. V potaz se bral například věk, hudební žánr nebo to, zda se žáci věnují výuce sólového zpěvu či nikoli. Úkol však měli všichni soutěžící stejný – zpaměti před odbornou porotou zazpívat dvě písně, jednu lidovou a jednu podle vlastního výběru.

V kategorii žáků, kteří nestudují sólový zpěv (A1 – mladší žáci, C1 – starší žáci) soutěžili pod vedením paní uč. Ireny Podlipné tito žáci:

kat. A1:
Šlechtová Martina 1. místo, s postupem (žákyně 5. třídy)
Knébl Matouš 1. místo, s postupem (žák 5. třídy)
Vlček Vojtěch 2. místo (žák 4. třídy)

kat. C1:
Baťková Anežka
1. místo (žákyně třídy 8. B)

V kategorii pěvecky školených hlasů (A2 ­– mladší žáci) naši školu reprezentovaly žákyně z třídy paní uč. Daniely Krátké:

kat. A2:
Stašová
Kristýna 1. místo (žákyně III. roč.)
Stašová Andrea2. místo (žákyně III. roč.)
Šikýřová Zuzana3. místo (žákyně I. roč.)

Všem skřivánkům tímto blahopřejeme ke krásnému umístění a přejeme mnoho chvil, při kterých vám bude do zpěvu.

uč. Daniela Krátká a Irena Podlipná