Jak naše děti darovaly úsměv

Všichni dobře víme, že úsměv má „kouzelnou moc“. Proto i děti z naší školy se rozhodly jeden

darovat …

V loňském roce se sbírala víčka od plastových PET lahví. Tímto děkujeme vše, kteří se do sbírky

zapojili, bylo Vás opravdu hodně. Víčka se odvezla do výkupu společně se sběrem papíru a za

peníze z víček a části peněz ze sběru papíru se koupil dárek. Děti v naší škole, především žáci

z 8. třídy si založily zájmovou skupinu s názvem DDU (Darujte dětem úsměv), kde se zajímají o

lidi se zdravotním postižením a rozhodly se darovat úsměv někomu od nás ze Rtyně. Společně si

vybraly Kačenku Coblovou z horní Rtyně. Jako dárek se, po domluvě s maminkou a paní ředitelkou

Vondráčkovou, koupila krásná zahradní houpačka, protože Kačenka se velmi ráda houpe. Dárek

se zabalil a 5 dětí ze skupiny ho byly osobně předat 1. dubna odpoledne (apríl to ale i přes datum

opravdu nebyl). Když jsme dorazili k Coblovým, Kačenka už netrpělivě čekala ve dveřích společně

se svou sestřičkou na tu „záhadnou návštěvu“, která měla přijít. Paní Coblová připravila pro všechny

vynikající pohoštění (ještě teď se všem sbíhají sliny při pomyšlení na ty úžasné řezy). Kačenka měla

obrovskou radost už jen ze samotného rozbalování, a když uviděla, že je to houpačka, hned ji chtěla

sestavit v obýváku, aby ji mohla vyzkoušet. Pan Cobl ji sestavil během chvilky a Kačenka se s velkou

radostí pustila do houpání. Něco jí ale k úplné radosti chybělo, chtěla si zazpívat a tak přemluvila

společně se všemi dětmi maminku, aby zahrála na kytaru. Všichni jsme si společně báječně zazpívali,

Kačenka byla šťastná a nakonec jsme si nespočet úsměvů darovali navzájem všichni. Děkujeme tímto

za krásné odpoledne plné radosti, přejeme Kačence krásné pohoupání a celé rodině stále spoustu

důvodů pro úsměv.

Jana Švehlová