Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Dokument „JAK MLUVIT S DĚTMI O KORONAVIRU“ je k dispozici ke stažení v následujících formátech: