IZUŠ je pomocník

naše škola vám díky informačnímu systému základní uměleckých škol (IZUŠ) poskytuje možnost sledovat Žákovský sešit spolu s přehledem o aktuálním dění ve škole a informacemi o našich koncertech a vystoupeních dostupný kdekoli a kdykoli na vašem mobilním telefonu nebo tabletu. Stačí navštívit stránku www.izus.cz.

V měsíci říjnu budou žákům rozdány kartičky s přístupovými hesly pro vás rodiče i pro samotné žáky. Pokud jste již izuš používali, máte zřejmě změněné heslo, které je systému neznámé a to se objeví i na dané kartičce.

Vy ostatní, kteří teprve izuš začnete používat, si po prvním přihlášení můžete v nastavení také heslo změnit.

Co vám může IZUŠ přinést?

  • Můžete mít přehled o výuce vašeho dítěte, jeho docházce a průběžném hodnocení.
  • Pokud žák zapomene doma žákovskou knížku, najde zde úkoly pro přípravu na další hodinu
  • Pomocí IZUŠ můžete své děti omlouvat z výuky, včas nás informovat o změně
    bydliště žáka nebo kontaktu na vás.

Věříme, že vám budou tyto další možnosti využití moderní komunikační technologie
užitečné.