Informace pro rodiče žáků prvních a druhých tříd

Vážení rodiče,

z důvodů naplnění požadavku bezpečnosti žáků ve stísněných prostorech šaten, podmínek pojištění majetku školy a žáků i potřeby pracovníků školy vykonávat odpovědně svou práci Vás žádáme, abyste
nevstupovali do prostor školy jak před vyučováním, tak po konci vyučování.

Zvláště po konci vyučování Vás prosíme, abyste počkali na své děti před školou, případně vstoupili po vyzvání odpovědným pracovníkem školy.

Věříme, že výše zmíněné důvody chápete.

Děkujeme.

Mgr. Hana Vondráčková – řed. školy