Informace MŠMT

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveřejňujeme dopis ministra školství, ve kterém nás učitele, potažmo vás rodiče, prosí o součinnost o nastávajících prázdninách. V příloze také naleznete odkazy na stránky, kde jsou inspirace, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

Dny 26. října a 27. října 2020 jsou dny volna – stanoveno opatřením ze dne 8. října 2020, č. j. MŠMT-39185/2020-1 – distanční výuka v těchto dnech probíhat nebude.

28. října 2020 – státní svátek

29. října a 30. října 2020 – podzimní prázdniny, distanční výuka neprobíhá

Distanční výuka bude probíhat opět od 2. listopadu 2020 – sledujte zprávy na webových stránkách školy a Teamsech, kde budou v pátek 30. 10. zveřejněny rozvrhy online výuky pro nadcházející týden i další materiály k distanční výuce.

Přejeme Vám i dětem klidné prázdniny, pevné zdraví a děkujeme za dosavadní výbornou spolupráci.

Vondráčková Hana, ředitelka školy

Dopis ministra školství

Informační leták pro 1. stupeň

Informační leták pro 2. stupeň

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat,jak mluvit s dětmi o coronaviru.