Informace k zahájení nového školního roku 2018/2019

  • nástup žáků do školy 3. 9. 2018
  • slavnostní uvítání žáků 1. třídy v 8,30 na MěÚ ve Rtyni v Podkrkonoší
  • žáci 2. – 9. třídy v 8,00 v kmenových třídách

První školní den trvá „výuka“ pouze jednu vyučovací hodinu /žáci odcházejí domů,
popřípadě do ŠD/