Informace k testování antigenními testy

Testování

V posledních listopadových týdnech proběhne plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy, a to v termínech: 22. a 29. 11. 2021 (vždy pondělí) na začátku vyučování. V případě, že nebude žák přítomen v čase testování nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby. 

  • škola bude mít na základě dodávky státu k dispozici testy Sejoy;
  • testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;
  • testování nepodstupují žáci s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo potvrzením o prodělané nemoci (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst (platnost PCR testu je aktuálně 72 hodin, antigenního testu 24 hodin);
  • o skutečnosti, že se žák nebude testovat, informujte v předstihu třídního učitele, popř. žáka vybavte příslušným potvrzením na den testování (možné využít aplikaci Tečka v mob. telefonu);
  • v případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel (izolace testovaného, informování zákonných zástupců) a doporučení hygieniků;
  • v ranní družině se žáci netestují;
  • pro žáky 1. – 3. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby – v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele (vzhledem k doporučení omezení cizích osob ve škole proběhne testování s asistencí v jiných prostorách než ve třídě);
  • škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení školy.

Zákonný zástupce nechce své dítě nechat testovat

V případě, že se žák nebude testování účastnit, je mu umožněna přítomnost ve škole za podmínky, že bude po celou dobu pobytu ve škole (ve společných prostorách i při výuce, kromě konzumace jídla a nápojů) nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností 94 % podle normy ČSN EN 14683+AC). Tuto skutečnost zákonný zástupce sdělí v předstihu škole.