Informace k provozu školy od pondělí 1. března 2021

Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 26. února 2021 dochází k dalšímu uzavření provozu škol, tentokrát i pro žáky  1. a 2. ročníku.

Pro provoz naší školy to znamená zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. třídy na prezenčním vyučování i pro činnost školní družiny. Toto opatření má zatím platnost na následující tři týdny, tj. do 21. 3. 2021.
Po tuto dobu se budou i tyto děti vyučovat distančním způsobem. S informacemi o rozvrhu distančního vzdělávání Vás seznámí na začátku nového týdne třídní učitelky.

Obědy jsou žákům 1. a 2. tříd jsou automaticky na pondělí i další dny odhlášeny. V případě, že rodiče chtějí žákům obědy zajistit, volejte pro informace vedoucí školní kuchyně.

I nadále platí, že žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy za běžnou cenu do jídlonosičů.

Všechny další třídy od 3. do 9. ročníku budou pokračovat v distanční výuce podle domluvených rozvrhů. Distanční výuka bude probíhat i nadále pro žáky ZUŠ.

Omezují se úřední hodiny školy (provoz kanceláře), a to pondělí a středa vždy od 8:00 do 11:00 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám i Vašim blízkým hlavně pevné zdraví. O případných dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka školy

                                                                                                                

Informace k ošetřovnému najdete na tomto webu: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. – škola nevydává žádné potvrzení

Nařízení vlády ze dne 26. 2. 2021

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. února 2021