Informace k přijímacímu řízení na střední školy

V příloze je vložený přehledný materiál vydaný MŠMT, který podrobně stanovuje postupy a termíny, které jsou důležité pro žáky devátých tříd pro přijímací řízení na střední školy.

Z nejdůležitějších a nejaktuálnějších termínů připomínáme:

1. Žáci, kteří se chystají studovat na střední škole obor s talentovou zkouškou (např. sportovní gymnázia, umělecké školy) musí do 30. listopadu odevzdat vyplněnou a školou potvrzenou přihlášku řediteli příslušné střední školy. Ten by měl také do 30. října zveřejnit potřebná kritéria pro přijetí, předpokládaný počet uchazečů a další informace.

Kdo se z našich žáků devátých tříd chystá studovat tento obor, kontaktujte v průběhu listopadu třídního učitele nebo výchovného poradce a ti Vám sdělí konkrétní postup. V případě, že nebudou školy otevřeny, vše vyřídíme elektronicky, v případě že budou žáci chodit do školy, musí si to zařídit osobně – vyplnit přihlášku, potvrdit ve škole, zde také převzít zápisový lístek, zajistit si lékařskou prohlídku a vše včas odeslat nebo předat řediteli
střední školy.

2. Žáci, kteří se chystají studovat obory středních škol bez talentových zkoušek – tam je termín podání přihlášky do 1. března 2021. Zde je zatím na přihlášky čas.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. a 13. dubna 2021.

Více informací najdete přehledně v přiloženém materiálu níže nebo u výchovného poradce.

Mgr. Zdeněk Tlučhoř, výchovný poradce

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021