Informace k návratu žáků do škol – od 25. 11. a 30. 11. 2020

Od 25. 11. je umožněna individuální výuka v ZUŠ /jeden žák x jeden učitel/.

Od 30. 11. prezenční povinná docházka všech žáků 1. stupně.

Od 30. 11. prezenční povinná docházka žáků 9. ročníku.

Od 30. 11. je povolena povinná docházka žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V našem případě od pondělí 30. 11. 2020 budou do školy docházet žáci 8. třídy. Žáci 6. a 7. ročníku se budou učit distančně.

Od 7. 12. budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku a žáci 8. třídy se budou učit distančně.

Při dodržení stanovených hygienických pravidel je v provozu školní jídelna a také školní družina. Stravování je potřeba si opět přihlásit u vedoucí ŠJ.

Opatření PES pro oblast školství
Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.