Informace k 17. 5. 2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10. 5. 2021 vydalo MŠMT tyto informace:

obnovuje se prezenční výuka žáků všech tříd 1. a 2. stupně bez rotace

– ruší se povinnost dodržování homogenních tříd a skupin
– do normálního režimu se vrací činnosti školní družiny (ranní provoz od 6,30 hodin a odpolední do 15,30 hodin) a také činnost školních kroužků

V praxi to znamená:

A/ Od pondělí 17. 5. 2021 se budou všichni žáci vzdělávat podle daného rozvrhu.

B/ Žáci budou po příchodu do školy využívat prostory svých šaten (šatní skříňky).

C/ Bude obnovena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách.

D/ Nadále platí stávající omezení pro výuku hudební výchovy ve vnitřních prostorách školy.

E/ Všichni žáci budou testováni jedenkrát týdně preventivním antigenním neinvazivním testem výtěrem z přední části nosohltanu. Testování proběhne vždy v pondělí na začátku první vyučovací hodiny v prostorách kmenových tříd. Dohled a administraci samotestování bude zajišťovat vyučující v dané třídě. Nebude-li žák přítomen v den testování, provede se jeho testování bezprostředně po příchodu do školy.

Další pokyny ohledně testování, výsledků testování a výjimek z testování zůstávají v platnosti podle předešlých pokynů, včetně výjimky pro použití vlastních donesených testů a čestného prohlášení o prodělání onemocnění Covid (lhůta 90 dnů).

F/ Nadále platí povinnost nošení ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorách školních zařízení pro všechny žáky i pracovníky školy. Výjimkou jsou pouze aktivity ve venkovních prostorách za podmínky zachování odstupu 2m od jiných osob (vycházka, pobyt na školní zahradě, sportovní činnosti).

G/ Nadále platí povinnost dodržovat všechna hygienická opatření (dezinfekce, mytí rukou, větrání, zvýšené nároky na úklid atd.)

H/ Školní stravování bude zajišťovat plně školní jídelna, v prostorách jídelny musí všichni dodržovat povinnost zakrytí nosu a úst (mimo dobu konzumace jídla).

CH/ Podmínky, za kterých bude možné uskutečnit různé mimoškolní aktivity (výlety, exkurze atd.) dosud nejsou známé.

I/ Prozatím nejsou známé informace o rozvolnění kolektivní výuky na ZUŠ .