Informace – COVID 19

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Vzhledem k potvrzené diagnóze /COVID – 19/ u tří žáků školy, došlo v pondělí 25. 10. 2021 k mapování kontaktů ostatních žáků s pozitivními žáky. Třídní učitelé kontaktovali zákonné zástupce žáků, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženými a sdělili jim následující postup KHS. /viz příloha KHS pro zákonné zástupce/