„Hrnečku, vař!“

V úterý 18. 9. se ve třídě 2. A uskutečnil projektový den na téma „Hrnečku, vař!“ Vyučování jsme zahájili čtením, vypravováním a poslechem této pohádky. Protože se tato pohádka prolínala celým dnem, tak ani v hodině matematiky nesměla chybět. Děti počítaly příklady a slovní úlohy s touto tematikou. Ke svačině si každá skupinka žáků ve školní kuchyňce uvařila výbornou sladkou a grankem posypanou krupicovou kaši. V rámci hudební výchovy jsme se naučili písničku „Vařila myšička kašičku.“ Hlavní pomůckou pro tento den byl plastový hrneček, se kterým jsme se procvičili a zasoutěžili si v běhu mezi kužely na čas. Poslední aktivitou dne byla kresba, vystřihování a lepení vlastního hrnečku s kaší.

Věřím, že se projektový den dětem líbil.

Mgr. Jana Hanušová