Exkurze za tradičními řemesly Krkonoš a Podkrkonoší

V úterý 11. listopadu se žáci páté třídy spolu se zájemci z dalších tříd zúčastnili exkurze do Harrachova a Poniklé. Cílem exkurze byla návštěva Sklárny Novosad Harrachov a firmy Rautis v Poniklé, aby se naši páťáci prakticky seznámili s výrobou skla v rámci předmětu přírodověda.

Harrachovská sklárna je naše nejstarší fungující sklárna, ve které se zachovala ruční výroba skla. Žáci viděli vznik skleněných výrobků od začátku výroby až po expedici. Šikovnost a umění harrachovských sklářů udělaly velký dojem na všechny účastníky. Firma Rautis je výrobcem skleněných perliček a výrobků z nich. Mimochodem se jedná o její zapsání do památek UNESCO. Mezi její výrobky patří například tradiční vánoční ozdoby z perliček navlékaných na drátky. Během ukázky výroby jsme viděli vznik perliček, jejich stříbření i barvení. Nakonec si děti zkusily vytvořit svou vlastní hvězdičku na vánoční stromeček. Někteří účastníci navštívili muzeum krkonošských řemesel, kde jsme poznali tradiční těžký život obyvatel Krkonoš.

Exkurze tohoto typu přinášejí mnoho pozitiv, vedle poznání výroby skla i poznání zajímavostí našeho regionu severovýchodních Čech. Snad rovněž přispěje k větší úctě mladé generace k manuální práci a tradicím naší země.

Mgr. Zdeněk Tlučhoř