Exkurze do Science center IQpark v Liberci

Rtyňská škola dlouhodobě využívá prostředky Evropské unie určené na podporu vzdělávání. Tento rok jsme z přidělených prostředků mohli uspořádat exkurzi do IQlandie v Liberci. Získali jsme dotaci pro čtyřicet žáků, kterým jsme mohli zaplatit vstupné, dopravu i občerstvení. Třídní učitelé vybrali účastníky ze sedmého, osmého a devátého ročníku.

Akce se uskutečnila 4. října. Po příjezdu do Liberce naši žáci absolvovali náročný program, který se skládal z prohlídky expozice, plné různých interaktivních exponátů, umožňujících si vše vyzkoušet a pochopit. Následovala velká science show – fyzikální a chemické pokusy předváděné sympatickým mladíkem, který se nebál zapojit i naše žáky. Někteří si mohli připsat své první výbuchy, vrhání ohňů i hořící ruce. Vše s patřičnými ochrannými pomůckami!

Třetí částí byly laboratorní práce – Člověk a jeho schopnosti. Účastníci si pomocí různých úkolů ověřili své smysly i možnosti lidského těla. Pracovali s přístroji na měření tlaku, sledovali činnost srdce, zkoumali čich, chuť i hmat …

Tento den naplněný poznáváním přírodních věd je výborným příkladem využití prostředků Evropské unie a my doufáme, že programy tohoto zaměření budou pokračovat i nadále, abychom je mohli využít pro další žáky naší školy.

Mgr. Zdeněk Tlučhoř