EVROPA A SVĚT v 6.a 9. třídách

Žáci devátých tříd naší školy se zapojili do projektu Aktivní stáří očima dětí, který

proběhl v listopadu v rámci výuky v předmětu Evropa a svět. Letos si žáci připravili plakáty

s fotografiemi, obrázky a popisem činnosti lidí, kteří jsou i ve stáří aktivní, zapojují se do dění

města, věnují se svým koníčkům, svými radami a nápady pomáhají mladší generaci, sportují,

zpívají a v očích dětí jsou skutečnými vzory.

Velice nás potěšilo, že většina žáků popisovala aktivní život svých prarodičů a blízkých

příbuzných. Další věnovali svoje práce sousedům a známým. Objevily se i plakáty známých

osobností ve sportu, politice i kultuře.

V současné době připravujeme na Evropě řadu zajímavých představení, scének, divadel

a prezentací o Vánocích. Seznamujeme se s kulturními tradicemi našich sousedů, etnických

skupin žijících v České republice a oslavou Vánoc u nás doma.