Evropa a svět nás zajímá – projektový den

17. března 2016 proběhl na naší škole projektový den „ Evropa a svět nás zajímá.“ Na jednotlivých stanovištích se žáci naší školy seznámili se zvyky, tradicemi a tradičními pokrmy států Evropy. Každý žák si vyzkoušel řadu kvízů o Francii, Anglii, Německu, Norsku, Švédsku, Rakousku a Španělsku. Žáci si vylezli po žebřinách na Mont  Blanc, ve Švédsku si zahráli hokej a v Norsku chytali ryby. Nechybělo ani malování vlajek obličejovými barvami. Svůj stánek zde měly i zástupkyně Europe Direct ze Dvora Králové. Na tomto stanovišti si všichni ověřili své znalosti o Evropě a získali nějakou drobnost na památku. Tímto bych chtěla poděkovat žákům 6. třídy, jejich rodičům i prarodičům za výbornou přípravu na tento den.

Mgr. Kateřina Novotná