Evropa a svět

V letošním školním roce jsme po covidové pauze opět připravili v rámci předmětu Evropa  a svět projektový den Evropa a svět nás zajímá dne 11. dubna 2022.

Naši šesťáci  vytvořili stanoviště s vlajkami a symboly států, které si zvolili. Prezentovali nám zvyky, tradice a zajímavosti, nabídli nám ochutnávku typických jídel, zákusků a pití. Ochutnali jsme belgické vafle se šlehačkou, bagety a croasanty z Francie, těstoviny z Itálie, slovenskou parenici, americké cookies s colou, polský guláš a další vynikající a chutné občerstvení. Všichni žáci naší školy si  vyzkoušeli kvízy o jednotlivých státech ( Francie, Polsko, Belgie, Itálie, Slovensko, Turecko, USA) , sestavili puzzle vlajek a symbolů, přiřazovali slovíčka, zasportovali si ( basket, fotbal, činky) a s namalovanými vlajkami na tvářích odcházeli spokojení na další vyučování.

Velké poděkování patří i našim maminkách za pomoc při pečení a vaření.

Součástí projektu Evropa  svět nás zajímá byla i prezentace České republiky a našeho města na panelech v přízemí školy, kterou na svém předmětu vytvořili žáci 9. ročníku pro všechny naše ukrajinské spolužáky v českém i ukrajinském jazyce. Naši noví spolužáci se tak mohou seznámit se zajímavými místy v okolí Rtyně, státními symboly a vlajkou, přírodou a osobnostmi České republiky.

Y. Machačová