European Money Quiz

European Money Quiz je celoevropská soutěž, jejímž cílem je zlepšit finanční gramotnost 13 až 15letých studentů. Účastí v soutěži si studenti prohloubí své znalosti o osobních financích, ekonomice a možných rizicích, což je klíčové pro úspěšné řízení každodenních výdajů, řešení souvisejících výzev, odhalení případných podvodů a budování své budoucnosti.

Této soutěže se zúčastnili žáci 7. – 9. ročníku. Soutěž probíhala online formou. Žáci vybírali nejvhodnější za 4 odpovědí na otázky z finanční gramotnosti. Kromě správnosti odpovědí byla zohledňována i rychlost rozhodování.

V sedmém ročníku byli nejúspěšnějšími řešiteli Vojtěch Vlček, Jiří Kábrt a Barbora Janotková. V osmém ročníku získali nejvíce bodů Kryštof Vít, Ondřej Neuman a Stanislav Šlechta a v devátém ročníku Filip Hraba, Karolína Středová a Stanislav Polívka.

Mgr. Jitka Romančáková