Earth Day (Den Země)

Ve středu 22. dubna byly hodiny anglického jazyka tematicky zaměřené na Den Země. Žáci se seznámili se slovní zásobou týkající se třídění odpadu, vylepšení životního prostředí, úspory energií apod. Žáci pracovali ve skupinkách, doplňovali chybějící slovíčka do anglického příběhu o Dni Země a poté se zamýšleli nad otázkou, co oni sami mohou pro naši Zemi udělat. Na základě svých nápadů vyrobili plakáty.

earth_day earth_day1 earth_day3 earth_day4

Mgr. Martina Mádrová