Dopravní výchova ve 4. třídě

V úterý 25. října se žáci 4. třídy vydali do Náchoda na dopravní hřiště. Nejprve si v učebně zopakovali již získané teoretické znalosti-vybavení kola, správnou a bezpečnou jízdu na silnici a dopravní značky. Nejvíce se však děti těšily, až nasednou na kolo a vše si vyzkouší v praxi. Zpočátku se někteří dopustili chyb – např. správné ukázání o změně směru jízdy, zařazení do jízdních pruhů nebo zastavení u značky STOP. Po chvilce se však naši cyklisté dokázali plně soustředit a jezdili správně podle pravidel silničního provozu.

K získání dovednosti jezdit bezpečně a ukázněně však jedna návštěva dopravního hřiště nestačí a děti se už těší na další praktickou hodinu na jaře příštího roku.

Martina Vasiljevová – třídní učitelka 4. třídy