DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V prvním listopadovém týdnu se vydali žáci čtvrté a pátých tříd na Dětské dopravní hřiště v Náchodě Bělovsi. Na tuto návštěvu se teoreticky připravovali při hodinách vlastivědy a praktických činností.

Děvčata a chlapci se museli naučit základní dopravní značky, řešit situace na křižovatkách a znát povinné vybavení kola. Na dopravním hřišti prošli teoretickou částí i praktickou částí, kde tyto znalosti uplatnili.

Zapůjčili si kola, zkontrolovali jejich vybavení a hurá do provozu. Sledovat značky a vyznačené jízdní pruhy, světla na semaforu a k tomu ještě další účastníky silničního provozu nebylo tak snadné, jak si děti myslely. Páni instruktoři sledovali každého a ihned upozorňovali na přestupky, kterých se mnozí naši cyklisté dopustili, ale zároveň se z nich i poučili. Praktická výuka na dopravním hřišti trvala dvě hodiny a během ní se děti v jízdě na kole podle dopravních předpisů velmi zdokonalily.

Na jaře pojedeme složit zkoušky k získání Průkazu cyklisty, tak nám všichni držte palce.

Třídní učitelky